NYITOTT AJTÓ

„Végül pedig, éljetek egyetértésben és harmóniában! Ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek! Igyekezzetek egymást megérteni! Szeressétek egymást, mint igazi, jó testvérek! Legyetek együtt érzők és alázatosak!” (1Pt3,8)

Surman László: A 142. Zsoltár
Surman László: A 142. Zsoltár

1. A Zsoltárok helye

1102005169_univ_lsr_md.jpgA Zsoltárok könyve a bibliai kánonnak az a része, amely a legteljesebb teológiai, lelki gondozói és liturgiai erőforrást nyújtja számunkra. [1] Ez a könyv a Textus Masoreticus kánonbeosztásában a harmadik csoportnak, a ketubim, írások elején áll, míg a Septuaginta és a Vulgata besorolása szerint a bölcsességi könyvek gyűjteményében, Jób könyvét követi. [2] Az általunk használt zsoltár megnevezés - latinul psalmus – a Septuaginta ...

Surman László: A „Tékozló fiú” exegézise a Lk 15,11-32 alapján
Surman László: A „Tékozló fiú” exegézise a Lk 15,11-32 alapján

1. Lukács evangéliuma

„A leggyönyörűbb könyv, amely létezik” – ez valóban nagy dicséret, különösen egy szkeptikustól. Mégis ez volt a francia kritikusnak, Ernest Renannak az értékelése a Lukács szerint való evangéliumról. [1]

img_20190122_223409.jpgLukács a kánonban eredetileg a második helyen állt. Névtelen irat, mai cím irata későbbi, ugyan úgy, mint a többi evangéliumnak. [2] A három szinoptikus evangélium közül a keletkezésüket illetően, a legtöbb információt ...

Surman László: Déry Tibor - Szerelem
Surman László: Déry Tibor - Szerelem

Déry Tibor írása bepillantást enged egy „politikai fogoly” lelki világába. Igen rövid momentum ez, mégis jól értelmezhető. Az 1956-ban íródott mű, hűen ábrázolja az 50-es évek ideológiai feszültségeit. A főhős „B” története a börtön 591_dery.jpgcellából indul útjára. Úgy tűnik, hogy „B” semmit sem ért az őt körülvevő összezsugorodott világból. Megkapja civil ruháit és mellé az utasítást, hogy öltözzön át. Ruhái nem csak gyűröttek lettek, de ...

Surman László: Walter Brueggemann - A panasz elvesztése
Surman László: Walter Brueggemann - A panasz elvesztése

walter_bruggeman_1.jpgSokszor hallottam a gyülekezeti közegemben, hogy „nem illik panaszkodni”. A panasz fogalmának értelmezése számomra egyet jelentett a lázadással és az Istennel való szembeszállással. Talán éppen ezért is, igyekeztem kerülni a panaszkodást. Brueggemann írásának többszöri elolvasása, azonban a fogalom újra értelmezését váltotta ki belőlem.

Már Westermann munkásságának értékelésénél új gondolatok fogalmazódtak meg bennem, miközben áthatott a „de ...

Surman László: Walter Brueggemann - A hit a Zsoltárok könyvében
Surman László: Walter Brueggemann - A hit a Zsoltárok könyvében

walter-brueggemann-a-hit-a-zsoltarok-konyveben-4702527-eredeti.jpgMeg kell, hogy valljam, mind ez ideig igyekeztem elkerülni a Zsoltárok könyvével való foglalkozást, mert sokszor ambivalens érzelmeket gerjesztett bennem. Nem tudtam, hogy hogyan közelítsem meg helyesen, egyáltalán milyen teológiai szempontok alapján kell kutatnom a tehillimben elrejtett kincsek után.

Brueggemann írásában azonban, újszerű élményként hatott rám a „meggyőződés – elbizonytalanodás – újmeggyőződés” séma. Ez az osztályozás számomra, ...

Nyírkáta – „Kitörni a nyomorból és a gyalázatból”
Nyírkáta – „Kitörni a nyomorból és a gyalázatból”

img_20180804_175933.jpgAz emberi Lélek kétféleképpen reagál az őt körülvevő nyomorúságos és gyalázatos körülményekre. Az egyik reakció a belenyugvás. Belenyugvás abba, hogy úgy sem tudok tenni semmit azért, hogy valami változzon. Belenyugvás abba, hogy nekem már úgy sem lesz jobb, belenyugvás abba, hogy nincs jövőm és abba is, hogy a gyermekeinknek se lesz jövője. Ilyenkor ezt mondják: - „majd lesz valahogy”. Igen, lesz valahogy, de hogy? Az ilyen gondolkodás nem vezet sehova, ha ...

Paszab – „Imádkozzunk a nemzetünkért!”
Paszab – „Imádkozzunk a nemzetünkért!”

img_20180729_175746.jpgMilyen irányba tart a világ? Azt gondolom, hogy sokakban felmerül ez a kérdés. Hallom, ahogy az idősebbek értetlenkedve morgolódnak, és nem értik egyáltalán, hogy mi történik körülöttük. Pedig egyszerű, felerősödtek az utolsó idő jelei! Látni lehet, ahogy elfogy a tisztelet, kihűl a szeretet, az emberek egyre közömbösebbé, sőt önzőbbé válnak embertársaik iránt. img_20180729_184008.jpgÖsszeomlani látszik az emberek által kitalált ideológiák sokasága, széthullnak a nemzetek, ...

Nyírmihálydi – „Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal”
Nyírmihálydi – „Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal”

img_20180718_193050.jpgAz Evangélium nem titok! Ennek a görög eredetű szónak a jelentése „jó hír”, vagy „örömhír”. Amikor valami jó dolog történik az emberrel, azt igyekszik megosztani testvéreivel, barátaival. Ezt láthatjuk a közösségi média felületén is! Szülinapi fotók, esküvői képek, nyaralási beszámolók, újszülött csecsemők, járni tanuló kisbabák, stb. Az öröm pillanatainak megosztása másokkal. img_20180718_185816.jpgSokan nem értik ezt, morgolódnak, és azt gondolják, hogy ez ...

Finn missziós csoport Eleken is!
Finn missziós csoport Eleken is!

img_20180717_184344.jpgAz Isten szándéka az emberrel, hogy segítő kezet nyújtson számára és megmentse a könyörtelen halál szájából, ezért mondja Teremtőnk az ő prófétája által: „mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!” (Ez18,32)

Azok feladata pedig, akik megismerték Isten megmentő szándékát, az hogy kihirdessék a szenvedő világnak a Reménységet!

img_20180717_171932.jpgSokszor megfeledkezünk missziós parancsunkról, lekötnek ...

FIDA International missziós csoport Mezőberényben avagy a „”Misszió nem Passzió”
FIDA International missziós csoport Mezőberényben avagy a „”Misszió nem Passzió”

img_20180716_214030.jpg„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”

Vannak, akik értik és vannak, akik nem. Pedig Jézus szavai célirányosak, érthetőek. A ...

Reiner Osterle - "Túl sok gyermek nő fel apa nélkül!"
Reiner Osterle - "Túl sok gyermek nő fel apa nélkül!"

img_20180716_135736.jpgA Mezőberényi Pünkösdi Gyülekezet vezetőjének, Weigert József lelkész meghívására érkezett Magyarországra Reiner Osterle és munkacsoportja Németországból 2017.07.12-én.

A KDF nevű szervezet alapvető célja, hogy segítse a gyülekezetek munkáját az által, hogy a férfiak számára rendszeres tréningeket szervez. Az ilyen jellegű tréningek elsősorban a bibliai férfi képét segít felismerni, azt, hogy vajon milyen is az Isten szíve szerint való férfi.

A ...

Körösnagyharsány - A hívő élet, mint folyamatosság
Körösnagyharsány - A hívő élet, mint folyamatosság

  36931623_1732387190209403_2195410195918618624_n.jpgA gyülekezeti életnek rendje és rendszeressége van. Azoknak a személyeknek, akik Krisztus követése mellett döntenek és a gyülekezet tagjaivá kívánnak válni, a következő „belépőjegyre” van szükségük.

Missziós szolgálatunk következő állomása a Magyar Pünkösdi Egyház OCM Körösnagyharsányi házi csoportja volt. Finn testvéreink gyermekek között való szolgálata elengedhetetlen értéke a misszió munkának, ezért nagyon hálásak vagyunk Istennek, ...

Ozora - „most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek”
Ozora - „most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek”

36809896_2147037415551978_6155651539282165760_n.jpgAz ember élete különböző szakaszokból áll. A csodás gyermekkort követik az ifjú évek a felnőtté válást pedig a megöregedés. Életünk minden szakaszának megvannak a maga küzdelmei és szépsége is. Az idő kereke azonban folyamatosan forog, hol gyorsabban, hol pedig lassabban. Ha csak önmagunkban reménykednénk, bizony nagy bajban lennénk.

Ezért fontos tudnunk, hogy az ember nem az ősi káosz-elmélet véletlen műve, hanem a mindent tökéletesen megtervező Isten ...

Elek – „Maradj beoltva, hogy eredményeid legyenek”
Elek – „Maradj beoltva, hogy eredményeid legyenek”

img_20180708_091250.jpg„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn15,5)

„Hol vagy most? Ott, ahol Isten akar látni, vagy éled az életet úgy, ahogy te akarod?” – hangzott a kérdés az Eleki Pünkösdi Gyülekezetben, amikor is vendégünk volt Gavra Dorin a Gyulai Áldás Gyülekezet lelkipásztora, valamint Veres Árpád a Pünkösdi Teológiai Főiskola hallgatója.

...

Nyírpilis – „Legyen meg a Te akaratod!”
Nyírpilis – „Legyen meg a Te akaratod!”

img_20180630_162908.jpgAz Isten akarata az, hogy „minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim2,4). Valóban sok fájdalomtól, kudarctól és csalódástól megkímélhetnénk önmagunkat, ha nem ragaszkodnánk annyira a saját elképzeléseinkhez.

Talán azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, mire van szükségünk. De vajon ki ismerné jobban az emberi szívet, ha nem Alkotója!?

Mert nem a véletlen műve az ember nem is egy evolúciós folyamat végterméke, hanem Isten ...

Mezőberény - „Táplálj engem hozzám illő eledellel”
Mezőberény - „Táplálj engem hozzám illő eledellel”

Az Istent szerető ember egyik legfontosabb kincse, hogy bízik Teremtőjében. Jobban, mint önmagában, jobban, mint bármilyen emberek által megalkotott szervezeti egységben. Az Istenben bízó ember számára a megoldás forrása, minden esetben a Mennyből jön.

img_20180628_183557.jpg„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.  Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.” (Péld3,5-6)

Legyél hát bátor és bízz ...

Ozora – „Lélekmentő küldetés”
Ozora – „Lélekmentő küldetés”

img_20180619_165608.jpgAz emberek sokféleképpen vélekednek a „misszió” fogalmáról. Azonban az egyházak fogalomszótárában a „misszió” szó, „küldetést”, általánosságban véve pedig „hitterjesztést” jelent. Az „egyetemes misszió” fogalmának Bibliai forrása a Mt28,19-20 alapján értelmezhető leginkább, mely a következő felszólítással él: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek ...

Rainer Frisk és Leevi Ahopelto Magyarországon
Rainer Frisk és Leevi Ahopelto Magyarországon

img_20180425_173448.jpg„Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat” (Apcsel14,15)

Rainer Frisk és Leevi Ahopelto Finn evangélisták a FIDA Nemzetközi Misszió munkatársai voltak segítségünkre 2018.04.25.én Tiszaburán és 26-án Mezőberényben, ahol a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió ...

Ki voltam én Nélküled? - 04/11 Költészet Napja
Ki voltam én Nélküled? - 04/11 Költészet Napja

img_20171110_103005_144.jpg„Krisztus feltámadása a halálból nem csupán a történelem egy szelete, hanem maga a létezésnek eleme”  

Ki voltam én

Ki voltam én Nélküled?

Csak hangafa, pusztában megbújó

Ki voltam én Nélküled?

Csak tengernek habja, csak szélhordta pelyva

Ki voltam én Nélküled?

Csak hazugságot lehelő, hamis tanú

 

Csak homályban tévelygő, halálra siető

Már elvesztem volna, már nem lennék

Már nem ismernék reményt, kegyelmet

S ...

Mindennel megajándékozott
Mindennel megajándékozott

29138583_1605765539538236_254401015_n.jpgA Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Körösnagyharsányi házi gyülekezetében izgalmas kérdésekkel foglalkoztunk ismét 2018.03.20-án. Olyan kérdésekkel, amelyek befolyásolják minden napi életünket, gondolkodásmódunkat, így meghatározzák a környezetünkhöz és embertársainkhoz való viszonyainkat is. Az alkalom alatt pedig finnországi testvéreink Pirjo-Riitta és férje Aarne Törmänen a gyerekeket tanították.

Életünk egyik legfontosabb kérdése, ...

Címke feed

  • A pakolás művészete - Gardrób mustra  
  • Túlértékelik a technológia hatását a fiatalokra?
  • 200 éve ciao mindenkinek!
  • KÉPEK A KISDOMBRÓL
  • Lesz-e Zuglóban Helytörténeti gyűjtemény és kiállítóhely?
  • Amikor Japán fullba nyomja a japánt
  • Hátizsákos kalandok Thaiföldön

Pályázat figyelő

Naptár

február 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Friss topikok

  • Zuba János: Nánási Mihály mondta: "Értékteremtő munka kellene! Így igaz. Viszont meg kellene fogalmaznunk,... (2008.08.21. 22:35) Segély: büntető eszközzé válik a munka?
  • magyar: Nem tud segíteni senki, csak a hit. A hit abban, hogy az úr megsegít minden rászorulót. Nem gazdas... (2008.06.19. 13:50) A segítség és a pénz
  • magyar: Nem, nem legyőzhetetlen, hanem egy gerinctelen, nem normális ember, aki nem tudja feldolgozni sike... (2008.04.24. 13:04) Van értékrended?

Állandó oldalak