NYITOTT AJTÓ

„Végül pedig, éljetek egyetértésben és harmóniában! Ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek! Igyekezzetek egymást megérteni! Szeressétek egymást, mint igazi, jó testvérek! Legyetek együtt érzők és alázatosak!” (1Pt3,8)

Ozora – „Lélekmentő küldetés”
Ozora – „Lélekmentő küldetés”

img_20180619_165608.jpgAz emberek sokféleképpen vélekednek a „misszió” fogalmáról. Azonban az egyházak fogalomszótárában a „misszió” szó, „küldetést”, általánosságban véve pedig „hitterjesztést” jelent. Az „egyetemes misszió” fogalmának Bibliai forrása a Mt28,19-20 alapján értelmezhető leginkább, mely a következő felszólítással él: „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek ...

Rainer Frisk és Leevi Ahopelto Magyarországon
Rainer Frisk és Leevi Ahopelto Magyarországon

img_20180425_173448.jpg„Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes izenetet hirdetjük néktek, hogy e hiábavalóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat” (Apcsel14,15)

Rainer Frisk és Leevi Ahopelto Finn evangélisták a FIDA Nemzetközi Misszió munkatársai voltak segítségünkre 2018.04.25.én Tiszaburán és 26-án Mezőberényben, ahol a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió ...

Ki voltam én Nélküled? - 04/11 Költészet Napja
Ki voltam én Nélküled? - 04/11 Költészet Napja

img_20171110_103005_144.jpg„Krisztus feltámadása a halálból nem csupán a történelem egy szelete, hanem maga a létezésnek eleme”  

Ki voltam én

Ki voltam én Nélküled?

Csak hangafa, pusztában megbújó

Ki voltam én Nélküled?

Csak tengernek habja, csak szélhordta pelyva

Ki voltam én Nélküled?

Csak hazugságot lehelő, hamis tanú

 

Csak homályban tévelygő, halálra siető

Már elvesztem volna, már nem lennék

Már nem ismernék reményt, kegyelmet

S ...

Mindennel megajándékozott
Mindennel megajándékozott

29138583_1605765539538236_254401015_n.jpgA Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Körösnagyharsányi házi gyülekezetében izgalmas kérdésekkel foglalkoztunk ismét 2018.03.20-án. Olyan kérdésekkel, amelyek befolyásolják minden napi életünket, gondolkodásmódunkat, így meghatározzák a környezetünkhöz és embertársainkhoz való viszonyainkat is. Az alkalom alatt pedig finnországi testvéreink Pirjo-Riitta és férje Aarne Törmänen a gyerekeket tanították.

Életünk egyik legfontosabb kérdése, ...

Románia - "Menjetek el, és felállván, hirdessétek... a népnek ez életnek minden beszédit!"
Románia - "Menjetek el, és felállván, hirdessétek... a népnek ez életnek minden beszédit!"
img_20180317_115749.jpgAz Isten j ósága megjelent! Elérhetővé vált minden ember számára. Mindenkinek, aki Őt keresi. Isten senkit sem utasít el. Azonban, ez az elérhetőség, ezen a földön nem tarthat örökké. img_20180317_150340.jpgUgyan, most még tart a kegyelem időszaka , most még van lehetőség megbékülni az Istennel, de ez az időszak egyszer véget ér. Ezért mondja az írás, ho gy " ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket". A mi feladatunk, - akik már megismerhettük Isten ...
"Isten nem személyválogató!" - Finn és Bulgár testvérek szolgáltak közöttünk
"Isten nem személyválogató!" - Finn és Bulgár testvérek szolgáltak közöttünk

img_20180220_175536.jpg„Isten nem személyválogató. Ő nem tesz különbséget az emberek között. Jézus Krisztus kereszt áldozata, minden ember megmentésére érvényes!” – mondta Jordan pásztor, aki segítőjével, Abdullah testvérrel érkezett Bulgáriából a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszióhoz. Elmondták azt is, hogy a Fekete-tenger mellett élnek egy 5000 fős roma közösségben, ahol sok ember megtért és nagy örömmel szolgálják Istent.

Csodálatos volt hallgatni és ...

Finn misszionáriusok Eleken
Finn misszionáriusok Eleken

img_20180121_094721.jpgA hívő ember számára tehát az imádkozás az lételemi funkció.

Ezért a Magyar Pünkösdi Egyház Eleki gyülekezetében is, minden esetben, ahogy azt tenni is szoktuk imaórával kezdtük meg istentiszteleti alkalmunkat. Lakatos Zsuzsi imára bátorításának alapjául a Jer17,30 szolgált: „Mert orvosságot adok néked, és kigyógyítlak a te sérülésedből, azt mondja az Úr”. Jó bízni Isten ígéreteiben és elhinni mind azt, amit Ő mond. Mert, ha az ígéri neked, ...

Ma van a Magyar kultúra napja!
Ma van a Magyar kultúra napja!

himnusz-kezirata-kolcsey-head-630x320.jpgKölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát Csekén - ezt a dokumentumra írt dátum is igazolja. Először 1989. január 22-én tartották meg a magyar kultúra napját, és azóta minden évben sor kerül rá ezen a napon. Mára több hagyomány is csatlakozott hozzá, ilyenkor országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak, valamint e naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, 1933 óta pedig az oktatással, pedagógiai ...

Kevermes – „Nem hagylak magadra!”
Kevermes – „Nem hagylak magadra!”

img_20180119_172734.jpgAz Isten szereti az EMBERT! Ezt a szeretetét pedig, még akkor közölte az emberrel, amikor az még elveszett állapotában a bűn mélységében volt. Az Ő szeretetének célja pedig, hogy kimentse a szenvedőt, hogy a halál árnyékából az életre hívja.

Ahogy Isten ígéretet tett Mózesnek (2M3,12) hogy vele lesz, úgy ígéretet tesz neked is, hogy melletted áll minden pillanatban. Nem csak a krízisekben, nem csak a fájdalmas, gyötrő időszakokban, hanem mindig! Mert ...

Mezőberény – Lejött a Mennyből
Mezőberény – Lejött a Mennyből

img_20180111_195312.jpgJó volt a 2018-as esztendőt ismét azzal kezdeni, hogy közösségben lehettünk egymással. És ha már közösség, akkor azt a „mennyei látás” szerint, építeni is kell. Mi ez a látás? Ahogyan azt, Durkó Albert a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió vezetője hirdeti: „Magyarországon 325.000 cigány ember meg fog térni, megkeresztelkedik és Jézus Krisztus tanítványa lesz”.

Mire van szükség ahhoz, hogy ez a vízió meg is valósuljon? Elsősorban ...

Körösnagyharsány – Isten ismeri a szíved!
Körösnagyharsány – Isten ismeri a szíved!

img_20180109_170706.jpgAz alkalom fő üzenete az volt, hogy bízzunk a szívünk állapotát jól ismerő, Istenben.

Emberek sokasága gondolja azt, hogy Isten nem tudja, hogy mi történik velük, ezért nem is törődik Isten az emberrel. Ez a deista világnézet jellemez ma nagyon sok embert.   Könnyen elhiszik, hogy Isten valóban személy, hogy örökkévaló, bölcs, aki mintegy „első oka” a világmindenségnek. Azt is elhiszik, hogy Ő az, aki az egész Univerzumot a semmiből teremtette, de ...

Magyar vagyok!
Magyar vagyok!

img_20180109_143506.jpgMagyar vagyok! Fájdalomtól felsíró szülőanya és kétkezi munkától verejtékező, Magyarhont építő apa, Fia. Magyar földön születtem, sírtam fel először és az óta még nagyon sokszor. Magyar szív pumpálja lüktető ereimben az életadó vért. Magyar iskolába jártam, magyar nyelven tanultam, énekeltem és álmodtam. Magyarul imádkoztam. Magyar katonaként szolgáltam és védtem a Magyar hazát, ahogy katonai eskütételemben is megfogadtam: „életem árán is ...

„Létezésünkkel legyünk áldássá!”
„Létezésünkkel legyünk áldássá!”

img_20171218_142416.jpgA mai napon a Mezőberényi Roma Nemzetiségi Önkormányzat meghívására, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissziót képviselve, részt vettem egy csodálatos, szép korúaknak szervezett Adventi rendezvényen. Az ünnepi alkalomnak a Mezőberényi Humánsegítő Szolgálat Idősek Otthona adott helyet.

Mezei Tibor a nemzetiségi önkormányzat helyettes vezetője köszöntését követően, lehetőséget kaptam arra, hogy hirdessem Isten csodálatos adventi üzenetét.

img_20171218_142313.jpg...

Durkó Albert próféciája
Durkó Albert próféciája

durko_albert.JPG„Nagyon nagy izgalommal vagyok. Mégpedig azért, mert Isten megígérte, hogy nagyon sok utolsó, első lesz, és sok elsőből pedig, utolsó lesz. És hiszem azt, hogy a cigányok, akik mindig utolsók voltak, akik mindig útszélen voltak, akik mindig kirekesztettek voltak. Isten ebben az időkben hozzájuk hajol a cigányokhoz és elsőkké fogja tenni őket. Hiszek abban, hogy Isten, ébredést ígért a cigányok között, és ahogy a Bibliában is olvassuk, hogy a pogányok által ...

Nyírpilis - Foglyul ejtett gondolatok
Nyírpilis - Foglyul ejtett gondolatok

img_20171202_161820.jpgHálás vagyok Istennek, hogy ismét lehetőségem nyílt arra, hogy 2017.12.02-án a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Nyírpilisi házi gyülekezetébe látogathattam. Jó volt azokkal a testvérekkel együtt lenni, akik tiszta, őszinte szívből szeretik Teremtőjüket. Jó volt látni azt is, hogy az életük milyen sokat változott, ahogy a gyakorlati életükben hordozzák a Krisztust és akarják bemutatni Őt a Nyírpilisi embereknek is. Legyenek áldottak! 

...

A terméketlen fügefa
A terméketlen fügefa

138.JPGTragédiák sorozatai vesznek körül bennünket, háborúk híre, természeti csapások, földrengések, árvizek. És vizsgáljuk, vajon milyen bűnük volt ezeknek az embereknek, vagy, hogy Isten ítélete mind ez? Sokan pedig azt kérdezik: Hol van az Isten?

Tesszük ezt úgy, ahogy ebben a textusban tették azok, akik Pilátus kegyetlenségéről hoztak hírt Jézusnak. Jézus szavai azonban nem erősíti meg a kérdezőket, sőt tiszta képet ad eléjük : „ha meg nem tértek, ...

Mezőberényben járt a Guitar Aid Misszió!!!
Mezőberényben járt a Guitar Aid Misszió!!!

img_20171130_105134.jpgKülönleges istentiszteleti alkalomban volt részünk 2017.11.24-én, ugyanis a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Mezőberényi házi gyülekezetének, Angliából érkezett vendégei voltak. Dave és John Sumner a Guitar Aid misszió vezetői látogattak meg bennünket, akiknek tolmácsolásában Andelic János lelkész, evangélista volt segítségünkre.

Megható volt hallgatni őket, amikor arról beszéltek, hogy szolgálataik során több mint 80 országba juttattak ...

Nyírkáta - „Nem mindenki, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram!”
Nyírkáta - „Nem mindenki, aki ezt mondja nekem: Uram! Uram!”

img_20171130_090909.jpgNagyon sok ember mondja magáról, hogy ő keresztény ember. Azonban a cselekedeteit látva, nem minden esetben van összhangban azzal, amit mond. De, vajon mit jelent ma kereszténynek lenni? Mit jelentenek és hova vezetnek a cselekedeteink? Hogyan kell, vagy kellene élni egy keresztény embernek ma Európában? Vajon, mi a véleményük a nem keresztény embereknek a keresztényekről?

2017.11.18-án a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió Nyírkátai házi ...

Békés - Adventi jótékonysági koncert Burai Krisztiánnal és Caramellel
Békés - Adventi jótékonysági koncert Burai Krisztiánnal és Caramellel
adventikoncert2017_plakata3-page-001.jpgRészletek
Szeretettel invitálunk minden kedves érdeklődőt a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió immár hagyományosan, évente megrendezett jótékonysági koncertjére!

Az esemény időpontja: 2017. december 6-a (szerda) 17 óra. Helyszíne a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális Központ (5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 23.).

Az est fővédnöke Dankó Béla, országgyűlési képviselő. Köszöntő beszédet mondanak: Izsó Gábor, Békés város ...

Címke feed

 • A legromantikusabb történelmi fikciós regény
 • Élet a Titicaca-tavon
 • Beszédészlelés óvodáskorban
 • Namsadang - a koreai, csak férfiakból álló vándorló bohóccirkusz
 • Koreai Junkies-zokni
 • Időkapszula: NB I. 1982/83 Tavaszi zárás – Mérlegen az alsóház
 • Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni?
 • A modern vállalkozói gondolkodásmód 5 alappillére
 • Mégis kinek a véleménye?

Pályázat figyelő

Naptár

augusztus 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Friss topikok

 • Zuba János: Nánási Mihály mondta: "Értékteremtő munka kellene! Így igaz. Viszont meg kellene fogalmaznunk,... (2008.08.21. 22:35) Segély: büntető eszközzé válik a munka?
 • magyar: Nem tud segíteni senki, csak a hit. A hit abban, hogy az úr megsegít minden rászorulót. Nem gazdas... (2008.06.19. 13:50) A segítség és a pénz
 • magyar: Nem, nem legyőzhetetlen, hanem egy gerinctelen, nem normális ember, aki nem tudja feldolgozni sike... (2008.04.24. 13:04) Van értékrended?

Állandó oldalak