NYITOTT AJTÓ

„Végül pedig, éljetek egyetértésben és harmóniában! Ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek! Igyekezzetek egymást megérteni! Szeressétek egymást, mint igazi, jó testvérek! Legyetek együtt érzők és alázatosak!” (1Pt3,8)

Durkó Albert - Eljön az ébredés!
Durkó Albert - Eljön az ébredés!

Csak Ő, kizárólag egyedül Jézus Krisztus. Nem akarok tudni másról, csak Róla és Róla is, mint megfeszítettről. Semmi másnak nincs értelme. Semmi más nem érhet fel Vele. Csak Ő és senki más. Tíz éves voltam és megérintett az Isten. Egyszerűen leradírozott mindent bennem és valami új kezdődött. Újjászülettem és akkor kaptam az elhívásomat, amelyet az Ő tündöklő fénye ragyogott be. Tíz évesen kiálltam a gyülekezet elé és azt mondtam, hogy az Úr ...

Surman László: Ámósz próféta könyvének 3,9 – 4,3 exegézise
Surman László: Ámósz próféta könyvének 3,9 – 4,3 exegézise

  amosz-profeta-konyve-3450519-nagy.jpg

Ámósz próféta könyvének üzenete

A könyv prófétai mondásokat és elbeszélést tartalmaz. Alaphangja komoly, JHWH ítéletének meghirdetése, melyet mégis az üdvösség ígérete zár le. [1]  Szavait a gazdagok, az elnyomók ellen emelte, próféciái közvetlenül nekik szóltak. [2]

A próféta személye és kora

Ámosz nevének jelentése „teher”. Júdához tartozott, Isten még is északra küldte. [3] Ámosz több utalást is tesz a könyvben saját ...

Surman László: Jóel könyvének keletkezési körülményei
Surman László: Jóel könyvének keletkezési körülményei

1060168_5.jpgTartalom

 1. Jóel próféta könyve. 2
 2. A könyv helye a kánonban. 3
 3. A szerző. 3
 4. Irodalomtörténeti problematika. 3
 5. Jóel könyvének keletkezési körülményei 4

5.1 Az egyik ilyen feltételezés Jóel könyvét a 9. – 8. század körül helyezi el 4

5.2 A második feltételezés a Kr. e. 6. századi időkre helyezi 5

5.3 A harmadik elmélet Kr. e. 4. század. 6

 1. Befejezés. 6
 2. Irodalom.. 7

 

1. Jóel próféta könyve

Jóel könyvének keletkezési ...

Kiskunmajsa - „Krisztus megismerése változásokkal jár!”
Kiskunmajsa - „Krisztus megismerése változásokkal jár!”

img_20190227_190837.jpgFrédéric Ozanam európai hírű irodalomprofesszor volt a párizsi Sorbonne egyetemen. Fiatalon azt mondogatta a barátainak: „Elegem van már a szavakból, tegyünk végre valamit!”

Sokszor hallom, hogy nem könnyű a keresztény élet. Számtalan érveink vannak, hogy miért nem járunk gyülekezetbe, házi csoportba. Legalább annyi érvünk van azzal kapcsolatban is, hogy miért nem imádkozunk, és miért nem olvassuk a Bibliánkat. Ugyan akkor csodálkozunk azon, hogy lassan, de ...

Surman László: A 142. Zsoltár
Surman László: A 142. Zsoltár

1. A Zsoltárok helye

1102005169_univ_lsr_md.jpgA Zsoltárok könyve a bibliai kánonnak az a része, amely a legteljesebb teológiai, lelki gondozói és liturgiai erőforrást nyújtja számunkra. [1] Ez a könyv a Textus Masoreticus kánonbeosztásában a harmadik csoportnak, a ketubim, írások elején áll, míg a Septuaginta és a Vulgata besorolása szerint a bölcsességi könyvek gyűjteményében, Jób könyvét követi. [2] Az általunk használt zsoltár megnevezés - latinul psalmus – a Septuaginta ...

Surman László: A „Tékozló fiú” exegézise a Lk 15,11-32 alapján
Surman László: A „Tékozló fiú” exegézise a Lk 15,11-32 alapján

1. Lukács evangéliuma

„A leggyönyörűbb könyv, amely létezik” – ez valóban nagy dicséret, különösen egy szkeptikustól. Mégis ez volt a francia kritikusnak, Ernest Renannak az értékelése a Lukács szerint való evangéliumról. [1]

fel_4-13-hiker-3-550x320.jpgLukács a kánonban eredetileg a második helyen állt. Névtelen irat, mai cím irata későbbi, ugyan úgy, mint a többi evangéliumnak. [2] A három szinoptikus evangélium közül a keletkezésüket illetően, a legtöbb információt ...

Surman László: Déry Tibor - Szerelem
Surman László: Déry Tibor - Szerelem

Déry Tibor írása bepillantást enged egy „politikai fogoly” lelki világába. Igen rövid momentum ez, mégis jól értelmezhető. Az 1956-ban íródott mű, hűen ábrázolja az 50-es évek ideológiai feszültségeit. A főhős „B” története a börtön 591_dery.jpgcellából indul útjára. Úgy tűnik, hogy „B” semmit sem ért az őt körülvevő összezsugorodott világból. Megkapja civil ruháit és mellé az utasítást, hogy öltözzön át. Ruhái nem csak gyűröttek lettek, de ...

Surman László: Walter Brueggemann - A panasz elvesztése
Surman László: Walter Brueggemann - A panasz elvesztése

walter_bruggeman_1.jpgSokszor hallottam a gyülekezeti közegemben, hogy „nem illik panaszkodni”. A panasz fogalmának értelmezése számomra egyet jelentett a lázadással és az Istennel való szembeszállással. Talán éppen ezért is, igyekeztem kerülni a panaszkodást. Brueggemann írásának többszöri elolvasása, azonban a fogalom újra értelmezését váltotta ki belőlem.

Már Westermann munkásságának értékelésénél új gondolatok fogalmazódtak meg bennem, miközben áthatott a „de ...

Surman László: Walter Brueggemann - A hit a Zsoltárok könyvében
Surman László: Walter Brueggemann - A hit a Zsoltárok könyvében

walter-brueggemann-a-hit-a-zsoltarok-konyveben-4702527-eredeti.jpgMeg kell, hogy valljam, mind ez ideig igyekeztem elkerülni a Zsoltárok könyvével való foglalkozást, mert sokszor ambivalens érzelmeket gerjesztett bennem. Nem tudtam, hogy hogyan közelítsem meg helyesen, egyáltalán milyen teológiai szempontok alapján kell kutatnom a tehillimben elrejtett kincsek után.

Brueggemann írásában azonban, újszerű élményként hatott rám a „meggyőződés – elbizonytalanodás – újmeggyőződés” séma. Ez az osztályozás számomra, ...

Nyírkáta – „Kitörni a nyomorból és a gyalázatból”
Nyírkáta – „Kitörni a nyomorból és a gyalázatból”

img_20180804_175933.jpgAz emberi Lélek kétféleképpen reagál az őt körülvevő nyomorúságos és gyalázatos körülményekre. Az egyik reakció a belenyugvás. Belenyugvás abba, hogy úgy sem tudok tenni semmit azért, hogy valami változzon. Belenyugvás abba, hogy nekem már úgy sem lesz jobb, belenyugvás abba, hogy nincs jövőm és abba is, hogy a gyermekeinknek se lesz jövője. Ilyenkor ezt mondják: - „majd lesz valahogy”. Igen, lesz valahogy, de hogy? Az ilyen gondolkodás nem vezet sehova, ha ...

Paszab – „Imádkozzunk a nemzetünkért!”
Paszab – „Imádkozzunk a nemzetünkért!”

img_20180729_175746.jpgMilyen irányba tart a világ? Azt gondolom, hogy sokakban felmerül ez a kérdés. Hallom, ahogy az idősebbek értetlenkedve morgolódnak, és nem értik egyáltalán, hogy mi történik körülöttük. Pedig egyszerű, felerősödtek az utolsó idő jelei! Látni lehet, ahogy elfogy a tisztelet, kihűl a szeretet, az emberek egyre közömbösebbé, sőt önzőbbé válnak embertársaik iránt. img_20180729_184008.jpgÖsszeomlani látszik az emberek által kitalált ideológiák sokasága, széthullnak a nemzetek, ...

Nyírmihálydi – „Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal”
Nyírmihálydi – „Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal”

img_20180718_193050.jpgAz Evangélium nem titok! Ennek a görög eredetű szónak a jelentése „jó hír”, vagy „örömhír”. Amikor valami jó dolog történik az emberrel, azt igyekszik megosztani testvéreivel, barátaival. Ezt láthatjuk a közösségi média felületén is! Szülinapi fotók, esküvői képek, nyaralási beszámolók, újszülött csecsemők, járni tanuló kisbabák, stb. Az öröm pillanatainak megosztása másokkal. img_20180718_185816.jpgSokan nem értik ezt, morgolódnak, és azt gondolják, hogy ez ...

Finn missziós csoport Eleken is!
Finn missziós csoport Eleken is!

img_20180717_184344.jpgAz Isten szándéka az emberrel, hogy segítő kezet nyújtson számára és megmentse a könyörtelen halál szájából, ezért mondja Teremtőnk az ő prófétája által: „mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!” (Ez18,32)

Azok feladata pedig, akik megismerték Isten megmentő szándékát, az hogy kihirdessék a szenvedő világnak a Reménységet!

img_20180717_171932.jpgSokszor megfeledkezünk missziós parancsunkról, lekötnek ...

FIDA International missziós csoport Mezőberényben avagy a „”Misszió nem Passzió”
FIDA International missziós csoport Mezőberényben avagy a „”Misszió nem Passzió”

img_20180716_214030.jpg„És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”

Vannak, akik értik és vannak, akik nem. Pedig Jézus szavai célirányosak, érthetőek. A ...

Reiner Osterle - "Túl sok gyermek nő fel apa nélkül!"
Reiner Osterle - "Túl sok gyermek nő fel apa nélkül!"

img_20180716_135736.jpgA Mezőberényi Pünkösdi Gyülekezet vezetőjének, Weigert József lelkész meghívására érkezett Magyarországra Reiner Osterle és munkacsoportja Németországból 2017.07.12-én.

A KDF nevű szervezet alapvető célja, hogy segítse a gyülekezetek munkáját az által, hogy a férfiak számára rendszeres tréningeket szervez. Az ilyen jellegű tréningek elsősorban a bibliai férfi képét segít felismerni, azt, hogy vajon milyen is az Isten szíve szerint való férfi.

A ...

Körösnagyharsány - A hívő élet, mint folyamatosság
Körösnagyharsány - A hívő élet, mint folyamatosság

  36931623_1732387190209403_2195410195918618624_n.jpgA gyülekezeti életnek rendje és rendszeressége van. Azoknak a személyeknek, akik Krisztus követése mellett döntenek és a gyülekezet tagjaivá kívánnak válni, a következő „belépőjegyre” van szükségük.

Missziós szolgálatunk következő állomása a Magyar Pünkösdi Egyház OCM Körösnagyharsányi házi csoportja volt. Finn testvéreink gyermekek között való szolgálata elengedhetetlen értéke a misszió munkának, ezért nagyon hálásak vagyunk Istennek, ...

Ozora - „most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek”
Ozora - „most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek”

36809896_2147037415551978_6155651539282165760_n.jpgAz ember élete különböző szakaszokból áll. A csodás gyermekkort követik az ifjú évek a felnőtté válást pedig a megöregedés. Életünk minden szakaszának megvannak a maga küzdelmei és szépsége is. Az idő kereke azonban folyamatosan forog, hol gyorsabban, hol pedig lassabban. Ha csak önmagunkban reménykednénk, bizony nagy bajban lennénk.

Ezért fontos tudnunk, hogy az ember nem az ősi káosz-elmélet véletlen műve, hanem a mindent tökéletesen megtervező Isten ...

Elek – „Maradj beoltva, hogy eredményeid legyenek”
Elek – „Maradj beoltva, hogy eredményeid legyenek”

img_20180708_091250.jpg„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Jn15,5)

„Hol vagy most? Ott, ahol Isten akar látni, vagy éled az életet úgy, ahogy te akarod?” – hangzott a kérdés az Eleki Pünkösdi Gyülekezetben, amikor is vendégünk volt Gavra Dorin a Gyulai Áldás Gyülekezet lelkipásztora, valamint Veres Árpád a Pünkösdi Teológiai Főiskola hallgatója.

...

Nyírpilis – „Legyen meg a Te akaratod!”
Nyírpilis – „Legyen meg a Te akaratod!”

img_20180630_162908.jpgAz Isten akarata az, hogy „minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére” (1Tim2,4). Valóban sok fájdalomtól, kudarctól és csalódástól megkímélhetnénk önmagunkat, ha nem ragaszkodnánk annyira a saját elképzeléseinkhez.

Talán azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk, mire van szükségünk. De vajon ki ismerné jobban az emberi szívet, ha nem Alkotója!?

Mert nem a véletlen műve az ember nem is egy evolúciós folyamat végterméke, hanem Isten ...

Mezőberény - „Táplálj engem hozzám illő eledellel”
Mezőberény - „Táplálj engem hozzám illő eledellel”

Az Istent szerető ember egyik legfontosabb kincse, hogy bízik Teremtőjében. Jobban, mint önmagában, jobban, mint bármilyen emberek által megalkotott szervezeti egységben. Az Istenben bízó ember számára a megoldás forrása, minden esetben a Mennyből jön.

img_20180628_183557.jpg„Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.  Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat.” (Péld3,5-6)

Legyél hát bátor és bízz ...

Címke feed

 • A legromantikusabb történelmi fikciós regény
 • Élet a Titicaca-tavon
 • Beszédészlelés óvodáskorban
 • Namsadang - a koreai, csak férfiakból álló vándorló bohóccirkusz
 • Koreai Junkies-zokni
 • Időkapszula: NB I. 1982/83 Tavaszi zárás – Mérlegen az alsóház
 • Mikor kell azonnal orvoshoz fordulni?
 • A modern vállalkozói gondolkodásmód 5 alappillére
 • Mégis kinek a véleménye?

Pályázat figyelő

Naptár

augusztus 2019
Hét Ked Sze Csü Pén Szo Vas
<<  < Archív
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Friss topikok

 • Zuba János: Nánási Mihály mondta: "Értékteremtő munka kellene! Így igaz. Viszont meg kellene fogalmaznunk,... (2008.08.21. 22:35) Segély: büntető eszközzé válik a munka?
 • magyar: Nem tud segíteni senki, csak a hit. A hit abban, hogy az úr megsegít minden rászorulót. Nem gazdas... (2008.06.19. 13:50) A segítség és a pénz
 • magyar: Nem, nem legyőzhetetlen, hanem egy gerinctelen, nem normális ember, aki nem tudja feldolgozni sike... (2008.04.24. 13:04) Van értékrended?

Állandó oldalak